Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Střed Václavského náměstí 1885 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-2426-12648-227061

Střed Václavského náměstí 1885

jeden z mála starších pohledů na střed Václavského náměstí s Vodičkovou ulicí. V pozadí uprostřed vidíme věž bývalé Novoměstské radnice, která jako jediná ze zobrazených objektů stojí dodnes. Zleva dům U Žlutických, čp. 792, zbořen v roce 1895. Renesanční věž, která patřila k objektu, byla odstraněna již dříve. Na jeho místě je dnes Wiehlův dům. Zprava dům U Bohuslavů (později U Lhotků), čp. 791, původně gotický, k němuž byla kolem roku 1600 přistavěna renesanční věž. Oba objekty byly zbořeny v roce 1913, dvoupatrový dům čp. 790 před věží v roce 1891. Věže měšťanských domů měly původně obranný charakter, později již jen vyhlídkový a rekreační. Zcela vpravo je renesanční dům U Císařských, zbořený v roce 1895. Koňka tudy jezdila od roku 1883 a přes Palackého most (dostavěný v roce 1878) spojovala Nové Město se Smíchovem. FOTOGRAFICKÁ POHLEDNICE. DLE KRESBY B. WACHSMANNA, KOLEM 1885. Z. REACH 20. LÉTA. One of the few surviving older views of Prague, showing the intersection of Wenceslas Square and Vodičkova Street In the background one can see the tower of the former New Town City Hall which is today the only extant building of those shown in the picture. On the left one can see the house, U Žlutických, No. 792, which was demolished in 1895. The Renaissance tower, which was originally a part of the building, had been removed earlier. Standing today in its place is the Wiehl House (Wiehlův dům ). On the right is the house U Bohuslavů (later called U Lhotků), No. 791, originally Gothic and, in 1600, capped with a Renaissance tower. Both buildings were demolished in 1913 and the two-storey building No. 790, in front of the tower, in 1891. The towers of the burghers’ houses were originally conceived as defensive, however in the course of time they continued to be built for the sake of the views they afforded and as a recreational facility. At the furthest right we can see the Renaissance building U Císařských which was demolished in 1895. PHOTOGRAPHIC POSTCARD. AFTER A DRAWING BY B. WACHSMANN, AROUND 1885. Z. REACH, 1920s

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa