Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Tzv. Zlatý kříž - Václavské náměstí 1910 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-4354-11834-227061

Tzv. Zlatý kříž - Václavské náměstí 1910

ulice Na Příkopě.V místech mezi Prašnou bránou a bývalou bránou sv. Havla (poblíž ulice Na můstku) se kdysi nacházel příkop jako součást středověkého opevnění, který odděloval Staré Město od Nového Města, založeného v roce 1348. Po vybudování novoměstských hradeb ztratilo staroměstské opevnění svůj význam a tato oblast se stala pustinou a zejména smetištěm. V té době byla již novoměstská strana u příkopu převážně zastavěna středověkými domy. Přibližně od 17. století se staroměstské hradby postupně bouraly a příkop se zasypával. Kolem roku 1760 na upraveném a srovnaném terénu mezi Starým a Novým Městem vznikla ulice Na Příkopě, která byla osázena lipami a začalo se jí říkat V alejích. Později se nazývala Ve starých alejích, na rozdíl od nových (mezi dnešním Národním divadlem a Jungmannovým náměstím), upravených roku 1780 a později přejmenovaných na Ferdinandovu třídu (dnešní Národní třída). https://www.starapraha.cz/pohlednice-praha-na-prikope.php Na Příkopě Street.This street, meaning in Czech On the Moat, arose on the site of the moat which, together with the parallel fortification, extended between the Powder Tower and the former Gate of St Gall (Havel in Czech, currently the environment of the street Na Můstku), and divided the mediaeval Old Town from the New Town founded in 1348. Following the construction of the New Town ramparts, the Old Town fortification lost its raison d’etre, and the deserted area around the wall turned into a dumping place. At the same time the New Town area parallel with the moat had been gradually covered by mediaeval houses. From approximately the mid-17th century the Old Town ramparts began to be demolished and the moat covered up. Finally, around 1760, the development on the levelled area around the former moat reached the stage when a continuous street obtained on both the Old Town and New Town sides, and the new street with a lime-tree alley began to be called V Alejích (In the Alley). Later, as new alleys arose in the area between today’s National Theatre and Jungmannovo Square (later the street called Ferdinandova), the name V Alejích was changed into Ve Starých alejích (In the Old Alley).

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa