Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Václavské náměstí 1906 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-2422-12644-227061

Václavské náměstí 1906

Severovýchodní strana Václavského náměstí v pohledu od nároží Vodičkovy ulice, pravděpodobně z věže domu U Lhotků Prvních pět domů zleva stojí dodnes - jsou to hotel Garni, n.čp. 825; dům U Šenfloků, čp. 824, s oblíbeným hostincem; dům čp. 823, dnes v rozsáhlé rekonstrukci; dům n.čp. 822, postavený v roce 1902 F. Buldrou, v němž měl ateliér fotograf G. Langhans a konečně budova s věží, n.čp. 821, postavená v letech 1906-1907 K. Jandou na místě domu U Černohorských - jednoho z nejzajímavějších na náměstí. V údobí 1637-1783 v něm bylo tzv. koňské právo. Každý kůň přivedený na zdejší trh zde musel být prohlédnut a zaregistrován, v případech sporů týkajících se zejména vad koní rozhodoval soud. Další čtyři domy až k Mariánské ulici budou v pozdějších letech nahrazeny novostavbami. Na místě největšího z nich, se čtyřhrannou věží (původně čp. 817 a 818), bude v roce 1954 postaven hotel Jalta. Ohrady před bývalým Aehrenthálským nárožím nám prozrazují, že se zde staví komplex bankovních budov. Rok 1906 The north-eastern side of Wenceslas Square as seen from the corner of Vodičkova, probably from the tower of the building U Lhotků The north-eastern side of Wenceslas Square as seen from the corner of Vodičkova, probably from the tower of the building U Lhotků. The first five buildings on the left are still extant: the Hotel Garni (new No. 825), the building U Šenfloků (No. 824) housing a popular pub, the house No. 823, currently under complete reconstruction, the building new No. 822, built in 1902 by F. Buldra and, finally, new No. 821 with its tower, built in 1906-1907 by K. Janda on the site of U Černohorských House, one of the most remarkable buildings in the square, in the period 1637-1783 the location of the Horse Court. Each horse brought to the market had to be checked in there and registered. In disputed cases, especially those concerning flaws of sold horses, it was this court that passed the final verdict. Four other neighbouring buildings in the direction of Mariánská Street were later replaced by new structures. The largest of them, capped with a quadrangular tower (originally Nos. 817 and 818) was replaced in 1954 by the well-known Hotel Jalta. The time when the picture was taken is characterized by the protective fencing in front of the former Aehrenthaler corner behind which construction of a complex of bank buildings was taking place .

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa