Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Východní část ulice U milosrdných, zvaná Vrabčírna Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-2003-13084-227061

Východní část ulice U milosrdných, zvaná Vrabčírna

Východní část ulice U milosrdných, zvaná Vrabčírna.Zleva nárožní dům, postavený na místě zbořených koníren Obecního dvora v roce 1874 a boční stěna protáhlého severního traktu hasičských kasáren s lucernou, dodnes zachovanou. Dvoupatrový dům v pozadí je Husákovský, z roku 1850 (zbořen v roce 1955). Před ním stojí dům U sv. Barbory, s průčelím do oblouku a vchodem do hospody U Hložků, kam chodili pijani z celého okolí na výtečný magador (byl zbořen v roce 1935). Zcela vpravo vidíme část starobylého domu z 16. století, v 18. století sídlo probošta Anežského kláštera. V domě s klenbami, sloupy a dřevěnými pavlačemi byla v 90. letech 19. století pekárna mistra Studeckého, pokračovatele rodinné tradice, založené zde již před 100 lety. V kontrastu k tomuto „bílému“ řemeslu hlomozila v zadní části domu věčně začouzená kovárna, kde se opravovaly vozy, okovávali koně a natloukali obruče na kola. Zchátralý dům, jako mnoho dalších v tomto ostrůvku zachovaných, ještě čeká na svou obnovu. The eastern section of U Milosrdných Street, popularly known as Vrabčírna (The Sparrow’s Nest). On the left is the corner building No. 1017, built on the site of demolished stables of the Municipal Courtyard in 1874, and the side wall of a prolonged northern tract of fire brigade barracks with a lantern, preserved until today. The three-storey building in the background is the Husákovský dům, of 1850 (demolished in 1955). In front of it there is the building U Svaté Barbory (St Barbara), with the arc-like front, and the entrance to the pub U Hložků which was popular among drunkards from the vicinity because of its excellent mogador drink. It was demolished in 1935. On the extreme right we can see a part of the time-honoured 16th century building in the 18th century the seat of the provost of the St Agnes Monastery. This structure with vaults, columns and wooden porches was used in the 1890s by the master baker Studecký who preserved here the century-long family tradition of baking. In contrast to this white craft, the smithy in the rear part of the building, busy with the repair of wagons, shoeing of horses and iron cladding of wheels, was permanently smoke-stained. The decaying building, as is the case with many other preserved structures in this area, is still awaiting its restoration.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa