Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Zámek Zlín Autor: neznámý
Lokace: Zlín
ID 3-1200-13425-227061

Zámek Zlín

Zámek ve Zlíně. 1360 první písemná zmínka o gotické tvrzi ve Zlíně, později v půdorysu písmene „U“, ukončená na severní straně obrannou zdí, pod ní dva rybníky – vodní příkopy 1560 postupné přestavby v renesanční zámek, uzavřený půdorys s arkádovým nádvořím 1860 majitelem se stávají Hauptovi 1904 - 1905 zásadní přestavba zámku významným vídeňským architektem Leopoldem Bauerem 1929 město Zlín kupuje Zámek od barona Haupta a o rok později jej pronajímá Baťovu podpůrnému fondu, který zde zřizuje klubový dům a kavárnu, otevírá tak Zámek zlínské veřejnosti 1958 sídlo a výstavní sály Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarného umění. Od šedesátých let (různě až do roku 2009) byla v přízemí zámku stylová zámecká restaurace 2012 obě instituce MJVM a KGVU opouští zámek a stěhují se do nového sídla ve 14. a 15. budově v bývalém továrním areálu 2013 do prázdného zámku se stěhují na přechodnou dobu umělecké soubory. Začíná s aktivitami o.p.s. Zlínský zámek. Prvním krokem byl stavebně – historický průzkum 24.2 2014 otevřením Galerie Václava Chada zámek po odmlce začíná opět sloužit široké veřejnosti Brief History of the Zlín Castle 1360 the first written mention of a Gothic fortress in Zlín, later in the shape of the letter "U", with a defensive wall in its northern part, bordering on two lakes - water ditches 1560 gradual rebuilding into a Renaissance chateau with an enclosed floor plan featuring a courtyard with arcades 1860 the Haupt family become owners of the castle 1904 - 1905 fundamental reconstruction of the castle according to designs by the prominent Viennese architect Leopold Bauer 1929 Zlín local council buys the castle from Baron Haupt and leases it to the Bata Support Fund Bata a year later, who set up the club house and cafe in the castle, opening it to the public of Zlín 1958 the castle houses the offices and exhibition halls of the Museum of South East Moravia and of the Regional Gallery of Fine Arts. Since the 1960s (with a few breaks until 2009) the ground floor of the castle was housing a stylish castle restaurant. 2012 both institutions (the Museum of South East Moravia and the Regional Gallery) leave the castle and move to the renovated buildings 14 and 15 located on the premises of the former Baťa Works 2013 for a short period of time, the castle is the home to several art ensembles. The Zlínský zámek charitable fund is founded and starts its activities with a construction and historical survey 24.2 2014 after a short break, the castle begins to serve the general public with an opening of the Václav Chad Gallery

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa