Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Západní část Malostranského náměstí Autor: F. J. Jedlička
Lokace: Praha
ID 3-4307-11787-227061

Západní část Malostranského náměstí

Západní část Malostranského náměstí s věžemi chrámu sv. Mikuláše „Seskupení tří hmot v různém půdorysném i výškovém řešení. K. I. Dientzenhofer za spoluúčasti A. Luraga prokázal své architektonické mistrovství, když nad převýšeným nezajímavým domem jezuitů a nižším rozložitým Grömlingovským palácem vztyčil dvojvěží chrámu sv. Mikuláše, které z tohoto úhlu pohledu ovládá prostor náměstí a jinak i celou Malou Stranu.” (V. Hlavsa, J. Vančura). Štíhlá zvonice chrámu od A. Luraga jakoby vyrůstala z Grömlingovského paláce; bez ní by celý komplex byl o něčem jiném. Snímek pochází z doby, kdy v této části náměstí ještě nebyly koleje pro tramvajovou dopravu. Ty sem položili až v roce 1900 po zbourání první části komplexu U klíčů. Na náměstí byla v té době jen konečná stanice koňky, jezdící přes Karlův most, jejíž koleje jsou mimo záběr. Kolem roku 1898. The western part of Malostranské Square with the towers of St Nicholas Church A grouping of three masses of material with differing elevation and ground-plan design. K. I. Dientzenhofer, in cooperation with A. Lurago, proved his architectural mastery when he erected the two towers of the St Nicholas Church over the uninteresting, somewhat higher, Jesuit house and the lower spread-out Grömling Palace. Viewed from this angle, they control the space of the Square and the entire Lesser Town (V. Hlavsa, J. Vančura). The slim belfry of the Church by A. Lurago seems to grow up naturally from the Grömling Palace; without it, the entire complex would be completely different. The picture comes from the time before there were rails for trams in this part of the Square. Rails were laid here in 1900, after the demolition of the first part of the complex U Klíčů (The Keys). At that time, in the Square, there was only a terminal stop for the horse tram running over the Charles Bridge, the rails of which are outside the picture. Around 1898.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa