Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Autor: Zikmund Reach
Lokace: Praha
ID 3-3659-11875-227061

Zikmund Reach - antikvariát ve Skořepce č. 9.

Zikmund Reach - velký ctitel staré Prahy, fotograf, sběratel a nakladatel. Jeho antikvariát, naposledy ve Skořepce č. 9, byl nabit knihami, mapami, rytinami, alby na známky, pohlednicemi, fotografiemi a vším možným o staré Praze. Reach kupoval obrazový materiál u starých pražských fotografů, např. Fridricha, Malocha, Eckerta, vykupoval pozůstalosti atd. V jeho archivu se ve 30. letech nacházelo prý kolem 7000 fotografií staré Prahy. Do Muzea hlavního města Prahy se jich dostalo hodně přes 500, od kabinetky po monstrformát, a okolo 3500 negativů. Kvalita staropražských fotografií vydávaných Zikmundem Reachem jako pohlednice (s linkami na adresní straně) je různá. Naprosto ostré záběry jsou pořízeny z původních negativů, ať již z archivu pražských fotografů, nebo z archivu Reacha. Technicky nejkvalitnější záběry jsou často signovány autorem fotografie a obvykle současně i Reachem. Řadu negativů pro vydávání pohlednic si nechával Reach také zhotovit ofotografováním originálních fotografií, od nichž neměl původní negativy. A to se někdy po technické stránce nepodařilo. Přesto i některé takové záběry jsou nedocenitelné, neboť se v lepší reprodukci prostě nedochovaly. Částečně naznačená Reachova celoživotní činnost má pro uchování archiválií staré Prahy mimořádný význam, což není obecně známé. Z hlediska provedení byly pohlednice tištěny nejméně od roku 1897, ale pravděpodobně ještě dříve, všemi základními reprodukčními technikami. Nejčastěji knihtiskem, světlotiskem, autotypií, technikou litografie a jejich kombinacemi.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa